Kishte një vajzë të vogël, ky është 27-vjeçari shqiptar i fiksuar pas motorëve që vdiq në Greqi